Lehtiartikkeleita

27
marras

Turun Linnanfältin alueesta tulee puurakentamisen mallialue

Mikäli enää uusia esteitä toteuttamiselle ilmaannu, päästään Turussa vihdoin toteuttamaan jo vuosia haudottu unelma puurakentamisen mallikohteesta. Se olisikin Joulukaupungille paras mahdollinen joululahja.

puurakentamista

Lue tästä Turun Ammattikorkeakoulun julkaisema tiedote:

Julkaistu: 26.11.2013 klo 12:00
Julkaisija: Turun ammattikorkeakoulu

Turun Linnanfältin alueesta puurakentamisen mallialue ja oppimisympäristö

Turku pyrkii edistämään puurakentamisen osaamista Turun Linnanfältin alueella. Turun ammattikorkeakoulun ja PSJ Holding Oy:n kesken on sovittu yhteistyöstä puurakentamisen mallialueeksi tähyävän Linnanfältin alueen suunnittelusta ja kehittämistyöstä.

Turun AMK:n ja PSJ Holding Oy:n välisen sopimuksen myötä Turun ammattikorkeakoulun rakennustekniikan koulutusohjelman rakennusinsinööri- ja rakennusmestariopiskelijat osallistuvat vanhan rakennuskannan erilaisten korjausvaihtoehtojen kartoituksiin ja suunnitteluun. Lisäksi uusien puukerrostalojen rakentamista varten Turun ammattikorkeakoulun rakennustekniikan koulutusohjelmalla on tarjota Turun AMK:ssa kehitelty Timperi puurunkojärjestelmä.

Turun ammattikorkeakoulu osallistuu Turun Linnanfältin puukerrostaloalueen suunnittelu- ja toteuttamishankkeisiin projekti- ja opinnäytetöillä.
Linnanfältin hankkeessa olisi ensimmäisenä uudisrakennuskohteena turkulaisen Schauman Arkkitehdit Oy:n suunnitteleman kolmikerroksisen puukerrostalon suunnittelu ja toteutus, jossa voidaan hyödyntää Timperi puurunkojärjestelmää ja Timperi-palkkia.
Hankkeessa korjataan myös alueen suojeltaviksi osoitetut kohteet. Samalla luodaan hyvin haastava vanhan puurakennuskannan pelastusohjelma, josta Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat saavat kokemusta merkittävien kohteiden totuttajina yhdessä alan ammattilaisten kanssa.
Turulla ja Turun talousalueella toimivilla yrityksillä on puurakentamisessa vankka historia, joka jatkuu edelleen Pansiossa liimapuupalkkien valmistamisen muodossa. Hankkeella luodaan osaltaan Turun talousalueen yrityksille edellytyksiä toteuttaa Turkuun kestävän kehityksen periaatteen mukaista puurakentamista.

jari_helmisaari

 

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Jari Helmisaari
Rakennusinsinööri (ylempi AMK)
puh. 050 5985 622
jari.helmisaari@turkuamk.fi

PSJ Holding Oy
Niklas Finne
toimitusjohtaja
puh. 0500 777 534
niklas.finne@psj.fi

27
marras

Jos ei uutta valitusta tule, alkavat Turun Linnanfältin rakennustyöt ensi keväänä

Turun Linnanfältin modernin puukaupunginosan rakentamisen toteuttamisessa on kohdattu toinen toistaan ihmeellisempiä vastoikäymisiä. Viimeksi Turun kulttuuriympäristöyhdistys Puu ja Talo ry valitti kaavasta hallinto-oikeuteen viime kesänä. Siitäkin huolimatta, että rakennuttaja PSJ Holding Oy:n suunnitelmassa säilytetään enemmän vanhoja puurakennuksia Linnankadun varrella, kuin kaava edes edellytti. Mikäli yhdistys vielä toteuttaa valituskierrostaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen, siirtyy rakentamisen aloittaminen taas vähintään vuodella eteenpäin.

Mainittakoon vielä sellainenkin asia, että ennen Linnanfältti -suunnittelukilpailun aloittamista noin kymmenen vuotta sitten, voimassa ollut kaava alueella olisi sallinut kuusikerroksisten betonikerrostalojen rakentamisen ilman yhdenkään vanhan puurakennuksen säilyttämistä.

Katso liitteenä oleva kopio Turun Sanomien artikkelista 27.11.2013
TS LF 27.11.2013

1
touko

Matkalla puurakentamisen tulevaisuuteen (Stora Enson CLT -tehdas Itävallan Ybbsissä

Pyydä artikkelia luettavaksi Puumies -lehdeltä, puh 014 215 636

1
heinä

Vankkapuu Oy – monipuolinen puun jatkojalostaja

Pyydä artikkelia luettavaksi Puumies -lehdeltä, puh 014 215 636