Arkisto – Uutisia

30
elo

Portaiden valmistajat ja CE -merkintä?

Suomen metsäkeskuksen RakPuuCe -hankkeen vetäjille on silloin tällöin tullut kysymyksiä portaiden CE -merkintäpakosta. Jotkut rakentajat tai ostajat ovat niitä vaatineet. Portaille ei kuiten kaan ole olemassa hEN -standardia, joten niitä ei voi CE -merkitä. Suomessa portaiden kelpoisuus rakennustyömaille on määritelty Rakennusmääräyksissä. Portaiden valmistajien kannattaa tutustua laatu- ym. kriteereihin Porrasvalmistajat ry:n sivuilla. Siellä on mainittu mm.

”Puuportaille ei ole olemassa eurooppalaista harmonisoitua tuotestandardia. Kotimainen tuotehyväksyntäjärjestelmä koskee niitä tuotteita jotka eivät ole CE- merkinnän alaisuudessa. Tällä hetkellä puuportaiden vaatimustenmukaisuuden voi osoittaa ulkopuolisella laadunvalvonnalla (VTT).”

27
elo

Jälleen YLE antaa vääristynyttä tietoa CE -merkinnän haitoista ja hinnoista piensahureille

YLE (toimittajana Kyösti Vaara) uutisoi nettisivuillaan 23.8.2013 klo 15:36

Pienet sahat jäävät CE-merkinnän varjoon ks. »»

Kesällä voimaantullut rakennustuotteiden CE-merkintä heikentää pienten sahojen toimintaedellytyksiä. Sivutoimisille sahureille investoinnit muun muassa koulutukseen ovat usein liian suuria. Sivutoiminen kenttäsahuri Jukka Nikurautio Keminmaan Itäkoskelta pitää sahaamisesta. Hän on päivätöissä tervolalaisella sahalla Veljekset Vaara Oy:llä. Lisäksi hänellä on oma liikuteltava kenttäsaha, jonka kanssa hän kiertää sahaamassa viikonloppuisin.

Tänä vuonna hän on sahannut muun muassa tykkylumen vahingoittamia puita. Nikurautio laskee, että hän ei pysty hankkimaan CE-merkintää, sillä kenttäsahaus ei ole tarpeeksi laajaa merkinnän hankkimiseen.

– Julkisuudessa on ollut arvioita, että CE-merkintään pitäisi investoida 5 000 – 7 500 tuhatta euroa. Tähän sisältyy niin sanottu tuotannon käsikirja ja lujuuslajitteluoikeudet. Lisäksi sahurin pitää käydä tiettyjä kursseja ja CE-kelpoisuus tarkistetaan joka vuosi ja sekin tuo kustannuksia, Nikurautio laskee.

 

Kerrataan nyt taas faktatietoa tilanteesta

1. Suomen metsäkeskuksen RakPuuCe -hanke on puolentoista vuoden aikana kouluttanut noin 500 saha- ja höyläämötoimialan mikroyrittäjää CE -merkinnän käyttöönottamisessa tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseksi sekä noin 150 henkilöä lujuuslajittelun osaajiksi. Koulutus on ollut halpaa Maaseuturahaston tuella toteutettavassa hankkeessa – 50 euroa opetuspäivältä. Nopeimmat ovat saaneet laadunvalvontakäsikirjansa (FPC -manuaalit) valmiiksi jo yhden päivän kuluessa ja tuotteen AVCP -luokasta riippuen ovat voineet ottaa CE -merkinnän käyttöönsä välittömästi. Kurssin lisäksi yrittäjä joutuu ostamaan SFS:ltä massiivipuupaneelit ja sisä-sekä ulkoverhouslaudat standardin, puiset lattiapäällysteet standardin (AVCP luokka 4) sekä tarvittaessa lujuuslajitellun poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoisen sahatavaran standardin (AVCP luokka 2+) FPC -manuaalinsa liitteeksi. Standardit maksavat 50 – 90 euroa kappaleelta.

2. Hanke on myös tiedottanut, kuten Sahayrittäjät ry:kin, että rahtisahauksessa ei CE -merkintää tarvita. Toisin sanoen, jos sahaa asiakkaan omistamia puita hänen rakentamistarpeisiinsa, eikä puutavara vaihda omistajaa, sitä ei tarvitse CE -merkitä. Asiakkaan vastuulla on osoittaa rakennustarkastajalle ja -vastaaville kantavissa rakenteissa käytettävän sahatavaran lujuusluokka. Lujuusluokan voi tässä tapauksessa merkitä lujuuslajitteluoikeuden ja -leimaustunnuksen saanut henkilö. Tunnuksen saamiseksi pitää suorittaa viiden päivän pituinen sertifioitu lujuuslajittelukurssi. RakPuuCe -hankkeen viikon kurssi maksaa 250 euroa henkilöltä.

3. Mikäli yrittäjä myy itse tuottamaansa lujuuslajiteltua sahatavaraa, pitää se CE -merkitä. CE -merkinnän käyttöönottamiseksi pitää hankkia laitokselle ulkoisen laadunvalvojan alkutarkastus sekä vuosittaiset tarkastuskäynnit. Toteutuneiden ns. ilmoitettujen laitosten alkutarkastusten hinta on yrityksen koosta ja tarkastettavien asioiden laajuudesta riippuen vaihdellut välillä 700 – 1500 euroa. Vuositarkastukset ovat jokseenkin saman suuruisia. Puutuotteiden tarkastuslaitoksia Suomessa ovat: Finotrol Oy, Inspecta Sertifiointi Oy selä VTT Expert Services Oy.

Edellisistä kohdista kukin voi laskien todeta, että CE -merkinnän käyttöönoton hinta AVCP4 luokan tuotteiden valmistajille on välillä 150 – 300 euroa. Ulkoisen tarkastuksen vaativassa AVCP2+ luokassa 1000 – 1800 euroa lujuuslajittelukoulutus mukaanlukien. Voidaan siis todeta, että Ylen uutisissa mainitut hinnat oli ilmoitettu huomattavasti todellisia korkeammiksi. Hyvä tiedonlähde on myös hEN HelpDesk nettisivut, joita ylläpitää RTT (http://henhd.multiedition.fi/www/fi/). Sieltä löytyvät linkit kaikkiin asiaan liittyviin osapuoliin.

RakPuuCe -hanke on toiminta-aikanaan lähettänyt sekä Ylelle että muulle medialle tiedotteita ja faktoja CE -merkintään liittyen, mutta kukaan ei niitä Rakennussanomia ja Varsipuu ry:n nettisivuja lukuunottamatta ole julkaissut. Ehkä nykyajan tiedottaminen pyrkii olemaan iltapäivälehtien otsikoinnin kaltaista shokeeraavien uutisten kertomista. Hyvä uutinen ei ole uutinen?

24
elo

Epätietoisuutta puutuotteiden CE -merkinnässä, FPC -manuaalissa tai DoPissa? – ota yhteyttä

Edelleenkin Suomen metsäkeskuksen RakPuuCe -hankkeen puutuoteasiantuntijoille on tullut kyselyjä liittyen CE -merkintään ja sen käyttöönottamiseen tarvittavien asiakirjojen (kuten FPC -manuaali) sekä suoritustasoilmoitusten (DoP) laatimiseen liittyen.

Hanke on puolentoista vuoden aikana kouluttanut noin 600 yrittäjää asiakirjojen laatimiseen sekä CE -merkinnän käyttöönottoon. Kesällä tilanne muuttui sikäli, että kursseilla ennen kesälomia vielä CE -merkinnän lisäksi tehtiin vaatimistenmukaisuustodistus. Heinäkuun alusta alkaen se muuttui suoritustasoilmoitukseksi, DoP:ksi.

Hankehenkilöiltä saa neuvoja miten DoP laaditaan ja mallit siihen löytyvät myös RTT:n hENHelpDesk -internet -sivuilta. RakPuuCe -hankkeen suunnitelmissa on, että tästä lähtien voitaisiin järjestää DoP -päivitystilaisuuksia ryhmille, kuten aiemmin CE/FPC -koulutuksiakin. Muutaman tunnin tilaisuuksissa tarkastetaan yrittäjien FPC -manuaalit, CE -pakettilaput ja laitetaan suoritustasoilmoitukset, DoPit, kuntoon. Enää ei ole tarvetta opettaa CE -merkinnän perusteita, koska kolmen tunnin koulutusdiasarja on kaikkien saatavilla näiden tiedotussivujen linkistä etusivulla.

Tulevat ryhmäkoulutukset ovat pienyrittäjille ilmaisia ja niitä järjestetään tarpeen mukaan eri puolilla Suomea. Alan yrittäjien kannattaa ottaa yhteyttä joko suoraan Metsäkeskuksen Jouni Silvastiin tai Mikko Peltovirtaan. Hyvä ratkaisu on myös ottaa yhteyttä paikallisiin puualan hanketoimijoihin ja pyytää heitä avustamaan tarvittavan porukan keräämiseksi ja koulutuspaikan järjestämiseksi.

Vielä kerran mainittakoon, että CE -merkinnän käyttöönotto pienyrittäjille ei ole vaikea, eikä esimerkiksi massiivipuupaneelien sekä verhouslautojen tuottajille, kallis operaatio. CE -merkinnän käyttöönotton ei tarvitse laatia yritykselle kattavaa ja kallista isoa laatujärjestelmää. Koulutuksissa laadittu FPC -manuaali on merkintään täysin riittävä laadunvalvontajärjestelmä.

17
elo

Palautetaan mieleen Turun Linnanfältin diplomityökilpailun tulokset 8 vuoden takaa

Linnanfältin eteneminen on ollut harvinaisen tuskaista ja juuri nyt, kun toteuttaminen jo käynnistyi, joidenkin tahojen tai henkilöiden intresseissä tuntuu olevan uuden puurakentamisen kulttuurin toteuttamisen estäminen – ainakin viivästyttäminen. Palataanpa ajassa kahdeksan vuotta taaksepäin ja muistellaan kolmen arkkitehtikorkeakoulun LF:n alueen kaavoituskilpailun tuloksia. Huomaamme, että jo silloin kilpailuehdotuksissa haluttiin korkeimmillaan viisikerroksisia rakennuksia sekä pysäköinti maan alle. Monien vaiheiden jälkeen rakentajat haluaisivat toteuttaa alkuperäiset ideat ja samalla tehdä modernin puurakentamisen historiaa Suomen parhaimmalla aitiopaikalla.

Katso Turun Sanomien uutinen:

Asemakaavan odotetaan valmistuvan vuoden kuluttua

Linnanfältin suunnitteluun kolme diplomityötä

linkistä: »»

15
elo

Turun kaupunginhallitus käsittelee 19.8. Puu ja Talo ry:n valituksesta lausunnon antamista hallinto-oikeudelle

Ehdotus kaupunginhallituksen kokoukseen 19.8.2013: Lausunto Turun hallinto-oikeudelle asemakaavan muutoksen hyväksymistä koskevassa asiassa ”Linnanfältti”

Rakennuttajat ja valituksen vuoksi työttömiksi jääneet 40 rakennusmiestä sekä puurakentamisen puolestapuhujat odottavat asian pikaista ratkaisua, jotta valtakunnallisesti ainutlaatuisen alueen rakentaminen monien eri syistä johtuneiden viivästysten jälkeen saisi jatkua ilman kalliiksi tulevaa ylimääräistä viivästyttämistä.

Valtuusto on 17.6.2013 hyväksynyt Linnanfältin asemakaavan. Kulttuuriympäristöyhdistys Puu ja Talo ry on valittanut valtuuston päätöksestä Turun hallinto-oikeudelle ja vaatinut päätöksen kumoamista. Valituskirjelmän mukaan kaava ei ole lainmukainen. Kaupungin Museopalveluiden antaman lausunnon mukaan asemakaavanmuutos perustuu kuitenkin riittäviin selvityksiin ja täyttää maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyt asemakaavan sisältövaatimukset. Myös kaavan suojelumääräykset ovat riittävät ja turvaavat sisältövaatimusten toteutumisen. Näin ollen kaupunginhallitukselle esitetään, että valituksessa ei ole perusteita päätöksen kumoamiseksi, joten valitus tulee hylätä.

Katso lisää Turun kaupungin sivuilta »»

15
elo

Raunion Sahan uudistus valmistumassa elokuussa 2013

Salon Seudun Sanomat kirjoitti uutisissaan:

Raunion Sahalla (Koski Tl) valmistuu elokuun 2013 jälkipuoliskolla lajittelu- ja paketointilaitoksen uudistus, johon on investoitu 2 miljoonaa euroa. Käyttöön tulee kameralajittelutekniikka manuaalisen lajittelun tilalle. Viisi vakinaista työsuhdetta päättyy, kun lajittelussa ja paketoinnissa siirrytään kolmesta kahteen vuoroon. Sahalla on vajaat 80 työntekijää.

Uusi trimmeri pätkii puutavarasta huonoja päitä pois, mikä parantaa laatua. Toimitusjohtaja Olli Raunion mukaan tuotanto ei juuri lisäänny, mutta laatu paranee. Raunion mukaan puukauppa on käynyt vuonna 2013 hyvin, mutta sahatavaran hinta ei ole noussut samassa suhteessa raaka-aineen kanssa. Raunion Saha myy sahatavarastaan Suomeen noin 17 %, Japaniin 15 %, Kiinaan 8 % sekä Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan 60 %.

15
elo

UPM myy Kaukaan sahan jalostetoiminnan Lännen Painepuu Oy:lle

UPM (tiedote 14.8.2013) myy Lappeenrannassa sijaitsevan Kaukaan sahan jalostetoiminnan Kuusisto Groupiin kuuluvalle Lännen Painepuu Oy:lle. Jalostetehtaan kaikki 11 työntekijää jatkavat UPM Kaukaan sahan palveluksessa vanhoina työntekijöinä. Kaupan myötä höylättyjen ja painekyllästettyjen puutuotteiden valmistus Kaukaalla päättyy. Lännen Painepuu siirtää tuotantolaitteet pois Kaukaan jalostetehtaalta vuoden 2013 loppuun mennessä.

15
elo

YLE: Maakunnat käyvät miljoonien brändikilpailua EU-rahalla

EU:n jakamalla maakuntien kehittämisrahalla pyöritetään miljoonien imagokampanjoita, leikitään sosiaalisessa mediassa hammasta ja rakennetaan linnunpönttöjä. Maakuntien markkinointi on miljoonien kampanjointia muuta Suomea ja naapurimaita vastaan. Pelin valuuttaa ovat yritykset, uudet asukkaat ja matkailijat.

Imagohankkeiden lisäksi rakennerahastoista on jaettu viimeisten seitsemän vuoden aikana lähes neljä miljardia euroa muun muassa yliopistoille, yrityksille, yritysklustereille ja maakuntaliitoille. Rakennerahastoista toinen, Euroopan sosiaalirahasto (ESR), tukee työllisyyttä ja osaamista edistäviä hankkeita. Summasta noin 1,7 miljardia tulee EU:lta ja kaksi miljardia valtiolta sekä kunnilta. Lisäksi hankkeisiin tavoitellaan 2,3 miljardia yksityistä rahaa. Varsinais-Suomen osuus on kaikkiaan noin 1,1 milj. €.

Katso YLEn tutkimuksen tulokset linkistä »»

12
elo

Suomen metsäkeskuksen RakPuuCe -hankkeen toteuttajat ovat palanneet kesälomilta

RakPuuCe -hankkeen vetäjät Jouni Silvast ja Mikko Peltovirta ovat taas tavoitettavissa CE -merkintöihin, FPC -manuaaleihin sekä uusiin suoritustasoilmoituksiin liittyvissä kysymyksissä. Heinäkuun alustahan ns. vaatimustenmukaisuusvakuutus muuttui suoritustasoilmoitukseksi (DoP – Declaration of Performance). Hankkeen ensimmäisen puoliskon aikana koulutettiin jo yli 500 yrittäjää CE -merkinnän käyttöönottoon vaadittavien toimenpiteiden sekä asiakirjojen laatimiseksi. Lisäksi noin 150 henkilöä sai viiden päivän kursseilla lujuulajitteluoikeuden ja leimaustunnuksen.

Hanke jatkuu edelleen vuoden 2014 loppuun asti ja tarjoaa edelleenkin opastusta CE -merkinnän käyttöönotossa ryhmäkoulutuksina kysynnän mukaan. Koulutus keskittyy suoraan tehtaan laadunvalvontakäsikirjojen räätälöimiseen sekä suoritustasoilmoitusten laatimiseen – aiemmissa koulutuksissa toteutettu CE -merkinnän yleisesittely ja perusteet tullaan julkaisemaan hankkeen tiedotussivuilla www.varsipuu.fi ja www.metsakeskus.fi/RakPuuCe. Täydentävään tietoon halukkaat voivat ottaa yhteyttä joko paikallisiin puutuotealan toimijoihin tilaisuuksien järjestämiseksi tai ottaa yhteyttä suoraan Silvastiin tai Peltovirtaan – etunimi.sukunimi@metsakeskus.fi

RakPuuCe -hankkeen budjetin puitteissa on mahdollisuus järjestää vielä muutama Insta 142 -lujuuslajittelukurssi. Yksi kurssi on jo päätetty järjestää Juupajoella Pirkanmaalla 21.10 – 25.10.2013. (viikko 43) katso linkistä paikka ja ohjelma »»

12
elo

Väitöskirja: Teollinen puurakentaminen tarvitsee onnistuneita kohteita, vastuun jakamista ja tietoa

Puuinfon sivuilla julkaistiin esittelyjuttu arkkitehti Vesa Ijäksen puukerrostalojen haasteita käsittelevästä väitöstilaisuudesta. Kuten vastaväittäjä Markku Karjalainen toteaa, väitöksessä keskityttiin ehkä liikaa rakentamisen esteisiin hyvien puolien jäädessä taka-alalle. Kannattaa lukea koko juttu tästä linkistä »»